Highgate 57 - webdesign
logo Highgate 57
tel: +32(0)16/65.10.53
e-mail: info@highgate57.com
website: www.highgate57.com
home voorstelling producten portfolio werkwijze
NL

Procedure

Voorbeeld van werkmethode

Volgende stappen worden genomen na het ontvangen van een prijsaanvraag:

Stap 1 :
(Klant)
Ideeën en voorstellen worden uitgewisseld en de grote punten worden toegelicht.

Stap 2 :
(Designer)
Een ruw voorproject wordt gemaakt en voorgesteld aan de opdrachtgever. Dit voorproject (op papier) omvat reeds een voorgesteld formaat met achtergrond, lettertype, kleurenschakeringen, navigatiemogelijkheden,...
Dit is ook het moment waarop de basisprijs wordt besproken en een prijsofferte wordt gemaakt.

Stap 3 :(Klant) Opmerkingen en finale vormgeving wordt besproken en figuren/foto's en teksten worden ter beschikking gesteld van de Webdesigner (GIF/JPEG/TIFF/...voor grafische bestanden en Word/PDF/ASCII/... voor tekstbestanden).
Opdrachtgever informeert de Designer welke zijn gekozen Provider is - sommige (kosteloze) providers hebben beperkingen waarmee bij het ontwerp van de website rekening moet worden gehouden.
Opdrachtgever plaatst de bestelling met vermelding van de eventuele streefdatum voor het eindprodukt.

Stap 4 :
(Designer)
De webpagina's worden opgemaakt en tijdelijk op het Internet geplaatst; dit laat toe om de paginas te testen. De opdrachtgever kan zo ook gemakkelijker zijn opmerkingen formuleren en aan de designer bezorgen.
De paginas worden getest met verschillende "Browsers" aangezien het gedrag van browser tot browser kan verschillen.

Stap 5 :
(Klant)
De laatste "review" en "fine-tuning". Opdrachtgever stemt in met de laatste verbeteringen en geeft de instructies waar de afgewerkte webstek uiteindelijk moet worden geplaatst (Bemerk dat we geen "hosting" faciliteiten verzorgen, de klant moet zelf webruimte voorzien - zie "wat we niet doen"). Indien de klant de designer toelaat om zelf de webpaginas te laden, is de username en het paswoord nodig - dit wordt natuurlijk onder strikt vertrouwen behandeld.
Opdrachtgever stemt in met het plaatsen van het "HighGate'57" logo (met link) onderaan de paginas.

Stap 6 :
(Designer)
Final touch en publikatie op het Net.
Na afloop wordt de factuur opgemaakt voor het gepresteerde werk.

Stap 7 :
(Klant)
De webdesigner wordt vergoed voor zijn diensten (binnen de 30 dagen na ontvangst van faktuur) en indien tevreden (waar ik amper aan twijfel) wordt mond-aan-mond reklame gemaakt.
Één van onze slagzinnen is echter "Een tevreden klant is de beste publiciteit".

Stap 8 :
(Designer)
De website wordt nog een tijdje gevolgd om zeker te zijn dat de registratie bij de zoekmachines vorm krijgt (door het toenemende aantal websites hebben wij opgemerkt dat het verschillende weken kan duren vooraleer de websites door deze internationale zoekmachines worden ge-indexeerd - bij Belgische zoekmachines gaat dit sneller).

Stap 9 :
(Designer)
Indien gewenst kan een periodieke update van de site gebeuren, dit zal dan wel gebeuren volgens een uurtarief.


Ook is het interessant te weten dat bijna alle briefwisseling via het Internet en email kan gebeuren, dus minimale verplaatsingen en dus tijdswinst.

Wij hopen dat bovenstaande informatie een goed beeld vormt van de manier waarop wij uw project hopen te behandelen.

Highgate 57 - webdesign

Lid van Federatie van Webontwikkelaars
Provider: Combell
Telenet Broadband cable connection